Güvenli Bir işyeri Sunmanın Avantajları Nelerdir?

 Güvenli Bir işyeri Sunmanın Avantajları Nelerdir?

Güvenli bir işyerinin Faydaları

Çoğu işletme, kısa vadede maliyetleri azaltmak için güvenlik önlemlerini göz ardı etmektedir. Konuyla ilgili yapılan son araştırmalara bakıldığında ise uzun vadede güvenli bir işyeri oluşturmanın daha karlı olduğu görülmüştür. Konuyla alakalı temel faydaları aşağıda maddeler haline bulabilirsiniz.

  1. Çalışan güvenliğinin artması: güvenli bir işyeri oluşturulması, işyerinde meydana gelen kazaların sayısının azalmasına yardımcı olur. Gerekli önlemlerin alındığını gören personelin moral ve motivasyonu artar. Bu sayede çalışanlar ve işveren arasında güçlü bağlar oluşur ve Bu durum, şirketin genel verimliğinin artmasına yardımcı olur.
  2. Maliyetlerin Azalması: İş kazaları sonrasında, tedavi, tazminat, dava masrafları ve iş gücü kaybı gibi çeşitli maliyetler ortaya çıkar. Güvenli bir işyeri oluşturulması, şirkete karşı açılan dava sayısını azaltmanın yanı sıra, yaralanmış personele ödenecek tazminat miktarlarının da azalmasına yardımcı olur. Kaza sayısındaki düşüş aynı zamanda iş gücü kaybının da azalmasına da yardımcı olur ve şirket verimliliğine katkı sağlar.
  3. Kamu Algısı Üzerinde Olumlu Etki: Bir iş yerindeki kaza sayısının azalması insanların şirket hakkındaki genel algısı üzerinde olumlu bir etki yaratır. Müşteriler genel olarak çalışanlarına önem veren şirketler ile çalışma eğilimine sahiptirler. Güvenli bir işyeri oluşturulması, şirketin olumlu bi imaj çizerek müşteri çekme oranının artmasına yardımcı olur.

işyeri Güvenliği Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Güvenli Bir işyeri Sunmanın Avantajları Nelerdir?
FireLion Cilt Kaynakçı Kolluğu

İstatistiklere göre her 15 saniyede bir işçi, iş kazası nedeniyle hayatını kaybetme ve 150’nin üzerinde işçi de yaralanmaktadır. Uygulanan kötü sağlık ve güvenlik düzenlemeleri ülkelerin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası üzerinde %4’ün üzerinde bir düşüş olmasına neden olmaktadır. Dünya çapında kötü sağlık ve güvenlik düzenlemeleri kullanan şirketler nedeniyle ortalama 317 milyon iş kazası gerçekleşmektedir.

İstatistiklere göre Avustralya’da her yıl yarım milyondan fazla çalışan iş kazası sonucu yaralanmaktadır. Avustralya Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından yürütülen bir çalışma, işletmelerin %85’inin gerekli güvenlik önlemlerini yerine getirmediğini ortaya çıkarmıştır. Anket sonuçlarına göre iş kazalarının büyük bir kısmının inşaat sektöründe meydan geldiği görülmüştür Listenin devamında sırasıyla; Madencilik, Orman ve Balıkçılık, Lojistik ve Depolama ve İmalat Sektörleri bulunmaktadır.

işyeri Güvenliğini Arttırmak İçin Gerekli Önlemler

İşyeri ve işçi güvenliğini arttırmak için kullanılabilecek temel adımlar aşağıda verilmiştir.

  1. Personel Eğitimi: İşletmeler güvenli bir şekilde çalışabilmeleri için çalışanlarına yeterli seviyede güvenlik eğitimi vermelidir. Örnek olarak; ilk yardım eğitimi, olası bir iş kazasında kazazedeye temel tıbbi yardım sağlanmasına yardımcı olabilir. Bu, tür uygulamalar yaşanan iş kazalarının etkilerini azaltacak ve çalışanların kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlayacaktır.
  2. İSG Kanununa Harfiyen Uyulması: İş kazalarının sayısını azaltmak amacıyla 2012 yılında 6331 Sayılı İSG Kanunu yürürlüğe girmiştir. Yasa, işletmelerin işyeri riskini en aza indirmesine yardımcı olmabilecel kurallar listesi içermekte ve yasal yükümlülükleri belirtmektedir.
  3. Güvenlik Teşvik Planı: Güvenlik teşvik planı uygulanması, işyerindeki risklerin azaltılmasına yardımcı olur. Bunun için işletmeler çeşitli prosedürlere ait kılavuzlar ve bunlara ilişkin tanıtım videoları oluşturmalıdırlar. Eğitimler sonrasında uygulanacak düzenli tatbikatla, olası bir iş kazası durumunda etkili kararlar alınmasına yardım olacaktır.
  4. Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanılması: İşverenler, çalışanlarının kimyasal, mekanik ve radyolojik tehlikelerden korunmalarına yardımcı olmak için iş yerindeki mevcut tehlikelere uygun kişisel koruyucu donanımlar temin etmek zorundadırlar. Ayrıca bu donanımların kullanımı, saklama koşulları, bakımı gibi konularda da çalışanlara özel bir eğitim verilmesi gerekmektedir.

TEKNOLOJİ ELDİVEN İŞ GÜVENLİĞİ VE TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ.