Yüksek Isı ile Çalışanlar için 10 Güvenlik Önerisi

Yüksek Isı ile Çalışanlar için 10 Güvenlik Önerisi

Yaptığınız iş kaynak, oksi/gaz ve asetilen, metal kesim veya oluk açma gibi bir iş mi? Her gün yüksek ısı ve sıcaklığa mı maruz kalıyorsunuz? Paylaştığımız bu 10 güvenlik önerisi zor ve tehlikeli olan iş şartlarında güvende kalmanıza yardım etmeyi hedeflemektedir.

İş Kazası ve Meslek Hastalığı İstatistik verilerine göre 2016 yılında toplam 286.068 kişi iş kazası geçirmiştir. Bunların 1.405 tanesi ölümle sonuçlanmıştır. Yaralanmalar incelendiğinde ise uzuv kayıpları ve kırıkların oranı oldukça yüksektir. Kazaların sektörlere göre dağılımına bakıldığında, birçok farklı iş kolunda kaza yaşandığı görülmektedir. Bunlardan bazıları takılma nedeniyle düşme veya düşen cisimlerin çarpması gibi her alanda görülebilecek kazalar iken, bazıları ise elektrik arkı, yüksek ısı ve sıcaklığa yoğun maruz kalınan kaynakçılık ve benzer sektörlerde gerçekleşmiştir.

1- Elle Taşıma

Elle taşıma faaliyeti, hemen hemen her iş ortamında sıklıkla karşılaşılan ve işin kaçınılmaz parçalarından biridir. Kaçınılmaz olan taşıma işlerinden zarar görmemek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından hazırlanan Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği uygulama Rehberini okuyarak temel bilgileri öğrenebilir ve bunları çalışma arkadaşlarınız ile paylaşarak kendilerini korumalarına destek olabilirsiniz. Kaynaklı imalat ve benzer sektörlerdeki elle taşıma faaliyetleri portatif kaynak ekipmanı, gaz tüpleri ve metal parçalar gibi aşırı ağır olabilecek parçaların kaldırılmasını gerektiren işlerdendir. Bu gibi ağır malzemeleri taşırken gerekli kurallara uyulması daha da büyük önem kazanmaktadır.

2- Kayma ve Takılma Sonucu Düşme

Yüksek Isı ile Çalışanlar için 10 Güvenlik Önerisi
FireLion Alümünize Tozluk

Ayak kayması ve takılmalar zemindeki kir, ayak takılabilecek engeller, yanlış ayakkabı seçimi, yetersiz görüş mesafesi, çevre ve insanların tutumlarından kaynaklanabilir. İyi bir zemin temizliği, takılma ve kayma sonucu oluşan düşme risklerinin ciddi oranda azalmasına yardımcı olur. Biten elektrotlar, moloz, cüruf ve boş kutular gibi atıkların çalışma ortamından uzaklaştırılması ve kullanılan kabloların ve hava hortumlarının doğru şekilde muhafaza edilmesi zemin temizliğine dahil hususlar arasındadır.

Gerekli önlemler alınırken, kaynak başlıklarının kişinin görüş mesafesi ve açısını kısıtlayıcı özellikte olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca çalışma ortamının kayma ve takılma risklerini arttırıp arttırmadığının kontrol edilmesi, hem kişinin kendi hem de diğer çalışanların güvenliği açısından son derece önemlidir.

3- Sabitlenmemiş veya Düşen Cisimler

Kaynak işlemi sırasında kullanılan gaz silindirleri gibi büyük ve ağır nesnelerin düzgün sabitlenmemesi veya nakliye sırasında düşmesi halinde ölüm ve yaralanma riskleri açığa çıkmaktadır. Mevcut riskleri azaltmak için gaz silindirleri her zaman zincir, kayış veya kablo yardımıyla uygun bir yere sabitlenmelidir. Ayrıca silindirler kısa mesafelere taşınırken de arabalara sabitlenmesi gerekmektedir.

4- Elektrik Riskleri

Kaynak ekipmanlarından kaynaklanan elektrik çarpması, ölüm veya ciddi yanıklar gibi yaralanmalara neden olabilir. Ayrıca platform üzerinde ve yüksek yerde çalışan kaynakçıların şok sonucunda düşmesi de mevcut riskler arasındadır. Elektriksel tehlikelerin ortaya çıkardığı riskleri önlemek için, tüm ekipman kullanımdan önce test edilmeli ve onaylanmalıdır. Gaz hortumları ve tüm bağlantı noktaları elektrik kontağı bulunmadığından emin olunması için kontrol edilmeli ve iş parçasına mümkün olduğunca yakın bir şekilde bağlanmalıdır. Belirli kaynak ekipmanları tarafından üretilen elektromanyetik alan, kalp pili gibi vücuda yerleşik tıbbi cihazlara sahip kaynakçılar için risk oluşturabilir. Vücudunuzda bu gibi tıbbi bir cihaz taşıyorsanız, üstlerinizin durumdan haberdar olduğundan emin olun. Ayrıca kaynak makinesi kullanmanın sağılınız açısından güvenli olup olmadığı konusunda doktorunuza danışmayı ihmal etmeyin.

5- Yüksek ısı Kaynaklı Yangın ve Patlama

Kaynak ve benzeri işler, erimiş metal, kıvılcım, cüruf ve sıcak metal yüzeyler, yüksek ısı gibi ölüm, yaralanma veya maddi hasara yol açabilecek, yangın ve patlama tehlikesi oluşturan unsurlar barındırır. Uçuşan kıvılcımlar ve erimiş metaller, çalışma alanında 10 metreye kadar yer değiştirebilir. Özellikle zemindeki çatlaklara, kıyafetlere, boru ve benzer açıklıklara kolayca girebildikleri için yangın ve patlamaların ana sebepleri arasında yer almaktadırlar. Bu tür yüksek ısı ile çalışılan ortamlarda, yangın ve patlama risklerini azaltmak için yanıcı ve parlayıcı maddeler çalışma alanından uzak tutulmalıdır. Elektrik tesisatı gibi tehlike oluşturabilecek kablolar, yangın battaniyesi gibi alev almaz bir malzemeler ile korunmalıdır. Yangın söndürücüler el altında ve çalışır halde tutulmalıdır. Çalışma alanı işe başlanmadan önce, yangın ve patlama tehlikelerine karşı düzenli olarak kontrol edilmelidir.

6- Oksi – Gaz Ekipmanları

Oksijen gaz ekipmanları ile çalışırken ek güvenlik önlemleri gerekmektedir. Gaz silindirleri gerekli şekilde sabitlenmeli ve çalışma sırasında ön cepheleri açık, dik duracak şekilde konumlandırılmalıdırlar. Silindir vanaları, hortum bağlantıları yapılırken veya sökülürken kapalı durumda olmalıdır. Ayrıca alev geri tepme tehlikesine karşı her iki hortumda da alev geri tepme valfi kullanılması zorunludur. Alev geri tepme risklerine karşı, her iki gaz silindirinde de işi tamamlamaya yetecek miktarda gaz bulunduğu kontrol edilmeli ve ekipmanlar ile çalışırken üretici talimatlarına harfiyen uyulması gerekmektedir. Vanalar açılıp kapatılırken uygun anahtar kullanılması çok önemlidir. Kesinlikle karga burun veya pense kullanılmamalıdır. Ayrıca acil bir durumda hızlı kapatma sağlamak için anahtar vana üzerinde tutulmalıdır. Olası yangın risklerine karşı işlem süresince bir yangın gözcüsü bulundurulmalıdır.

Oksijen veya diğer gaz zenginleşmelerini önlemek için kullanılmadığı zamanlarda tüm gaz tüpleri izole edilmelidir. Ayrıca tüm operatörler günlük rutin kontroller için kaçak ve düşük basınç kontrollerini yapabilecekleri ekipmanlar ile donatılmalıdırlar. Yangın ve patlama risklerini azaltmak için gaz silindirleri yağ veya gres gibi kirletici maddeler den uzak tutulmalıdır. Yangına maruz kalması halinde asetilen silindirleri içerinde ısı üreten bir ayrışma reaksiyonu başlayabilir. Bu nedenle yangına maruz kalan tüpler, en az 48 saat boyunca veya güvenli olduğundan emin olununcaya kadar izole edilmelidirler. Kullanılmadıkları zamanlarda gaz tüpleri uygun şekilde yapılmış, havalandırmalı kafeslerde ve asgari üç metrelik alanda ateş kaynağı olmaksızın depolanmalıdır.

Yüksek Isı ile Çalışanlar için 10 Güvenlik Önerisi
1453 Fatih Test Değerleri

7- Göz Hasarı ve Yanıklar

Çoğu kaynak ve benzer işlemler, göz hasarı ve cilt yanıklarına neden olabilecek görünür ışık, ultraviyole ve kızıl ötesi ışın gibi önemli miktarda iyonlaşmayan radyasyon üretirler. Açığa çıkan enerjinin şiddeti ve dalga boyu prosese, kaynak parametrelerine, elektrod ve baz metal bileşimine, dalgalanmalara ve iş parçası üzerindeki kaplama veya boya gibi unsurlara bağlı olarak değişmektedir. İşlem yapılırken açığa çıkan ultraviyole kaynaklı radyasyon miktarı, ortalama olarak kaynak yapılırken kullanılan akım miktarının karesine eşittir. Görünebilir ışık ve ark parlaklığı buna göre daha düşük bir orana sahiptir. Temel olarak argon kullanılan proseslerde diğer koruyucu gazlara oranla daha fazla ultraviyole radyasyonu açığa çıkar. Mevcut tehlikelerden korunmak ve operatörlerin radyasyona maruz kalma sürelerinin azaltılması için yanmaya karşı dayanıklı üretilmiş, sertifikalı kişisel koruyucu donanımlar tercih edilmelidir.

8- Kaynak Dumanı

Çoğu kaynak işlemi sırasında, insan sağlığına zarar verebilecek duman ve gaz açığa çıkar. Duman içerisinde bulunan materyale bağlı olarak, gözde yanma, cilt veya solunum yolunda tahriş, konuşma ve hareket bozukluğu gibi rahatsızlıklara gözlemlenebilir. Rahatsızlıklar yoğun dumana maruz kalındıktan kısa süre sonra veya ilerleyen süreçte zamanla ortaya çıkabilir. Bu riskleri azaltmak ve ortamdaki duman miktarını en aza indirgemek için çalışma alanını çevresi açık olacak şekilde konumlandırın. Özellikle da ve kapalı alanlarda havalandırma kullanın. İşlem sırasında oluşan duman türüne uygun maske kullanın, paslanmaz çelik kaynağında solunum cihazı kullanımının zorunlu olduğunu unutmayın.

9- İş Parçasının Dengesi

Metal kesim işi yapılan yerlerde, yapılan işlemin parçanın stabilitesi üzerindeki etkisine dikkat etmek önemlidir. parç üzerinde kesim veya kaynak işi yapılırken ağırlık dağılımı dikkate alınmalıdır. Yapılan işleme ve parçanın taşıması beklenen yüke göre parça uygun yerlerden desteklenmelidir. Ayrıca parçanın taşıma kapasitesini ihtiyaç duyulan seviyenin altına düşürmeden ağırlığının nasıl azaltılabileceği planlanmalıdır.

10- Yüksek ısı Acil Durum Prosedürleri

Acil bir durumda, durum değerlendirmesi yapın ve durumun kontrol altına alınamayacağını düşünüyorsanız ortamı derhal boşaltın. Güvenli olduğundan emin olmanız halinde tüm gaz vanalarını kapatın. Bir gaz sızıntısının alevi vana kapatılmasına rağmen sönmüyor ise söndürmeye çalışmayın ve ortamı terk edin.

Gaz ekipmanları ile çalışırken uyulması gereken güvenlik kuralları hakkında detaylı bilgi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan Basınçlı Gaz Tüpleri ile Güvenli Çalışma broşürünü inceleyebilirsiniz.

TEKNOLOJİ ELDİVEN İŞ GÜVENLİĞİ VE TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ.